Facebook thắt chặt kiểm soát tin tức giả mạo tràn lan

2 months, 24 days ago ·

Campbell Brown, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối tác tin tức toàn cầu của Facebook nói rằng: “Việc tin tức chia sẻ trên mạng xã hội có tác động nhất định tới các cuộc bầu cử, cũng như sự riêng tư của người dùng”.

Brown còn nói rằng, trọng tâm chính của Facebook vẫn là tạo ra một không gian mạng xã hội dành cho “tự do ngôn luận” và tương tác xã hội hiệu quả.

Gần đây, Brown đã tham gia vào “Hành trình Facebook kết nối với các nhà xuất bản tin tức” tại Media Rumble, một diễn đàn truyền thông được tổ chức hai ngày tại Trung tâm Môi trường Ấn Độ.

Tại diễn đàn này, cô nhấn mạnh vai trò của Facebook trong việc phổ biến tin tức, cũng như vai trò ngăn chặn sự lây lan tin tức giả mạo ảnh hưởng đối với xã hội.

Brown nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải xác minh tất cả nội dung thông qua các cuộc khảo sát của người dùng, hợp tác với các tổ chức có liên quan kiểm tra thực tế ở các quốc gia.