Taiwan Expo 2018: Boxlight trình diễn hệ thống Giảng dạy Tương tác mang tính đột phá

2 months, 27 days ago by Nhịp Sống Số

Ứng dụng công nghệ vào việc giảng dạy là một trong những mục tiêu lớn của ngành Giáo dục Việt Nam, cũng như đang là xu hướng tại nhiều quốc gia phát triển. Nắm bắt xu thế này, đến với Taiwan Expo 2018, thương hiệu giáo dục Boxlight đã trình diễn giải pháp đào tạo […]

MK Group và định hướng “Bảo mật số thông minh” trong CMCN 4.0

2 months, 30 days ago by Nhịp Sống Số

Với thế mạnh về về các giải pháp Xác thực Bảo mật số, Thẻ Chip Thông minh.., trong dòng chảy mới của CMCN 4.0, MK Group đã xây dựng giá trị cốt lõi của mình theo định hướng “Bảo mật số thông minh” (“Smart Digital Security”), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc […]