Đau cổ, mỏi vai… vì điện thoại và máy tính bảng

3 years, 7 months ago by Nhịp Sống Số

Hiện đại thì… hại thân, đó không còn là câu nói vui nữa, khi ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc lạm dụng thiết bị công nghệ mang đến những vấn đề về sức khỏe cho người dùng.