monitor_monitormonitormonitorung-dung-Facebook1434357261

Những ứng dụng ảnh hưởng hiệu suất nhiều nhất trên Android

2 months, 1 day ago by Nhịp Sống Số

Thời lượng pin vẫn là điểm yếu chưa thể khắc phục hoàn toàn trên smartphone. Hãng bảo mật danh tiếng AVG đã công bố kết quả nghiên cứu để chỉ ra những ứng dụng nào ảnh hưởng nhiều nhất đến thời lượng pin trên smartphone chạy Android.